Samenvatting

Op 20 januari heeft de NV Fluxys LNG de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Terminalling Programma bij de CREG ingediend.

De voornaamste aanpassingen aan het gewijzigde LNG Terminalling programma hebben betrekking op de nieuwe uitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge om extra Stand Alone Send Out capaciteit aan te bieden.

In haar beslissing van 11 februari heeft de CREG het document in kwestie goedgekeurd dat in werking treedt op 17 februari 2021.

Download het document (pdf, 319.96 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2196

Thema's