Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of “BRP” in het kader van de implementatie van energieoverdracht voor de day-ahead en intraday markten

Samenvatting

De CREG heeft op 18 december 2020 per elektronische brief het voorstel van Elia tot wijziging van de voorwaarden voor de evenwichtsverantwoordelijke (T&C BRP) ontvangen, alsook het voorstel van aanbieder van flexibiliteitsdiensten Day Ahead / Intraday (FSP DA/ID) contract. Deze twee voorstellen behandelen de uitbreiding van de energieoverdracht op de Day-Ahead- en Intradaymarkten.

Het contract FSP DA/ID beschrijft de rechten en verplichtingen van Elia en de aanbieder van flexibiliteitsdiensten die hun flexibiliteit op de Day-Ahead- en/of Intradaymarkten wil valoriseren. Dit contract werd door de CREG goedgekeurd op 29 april 2021. Het T&C BRP voorstel heeft als doel om in de T&C BRP de uitbreiding van de Regels van de Energieoverdracht in de voormelde markten te integreren.

De CREG heeft dit voorstel in een eerste fase goedgekeurd met uitzondering van artikel 9.1 van het BRP-contract. Daarna werd een op 7 mei 2021 door Elia ingediend gewijzigd voorstel betreffende artikel 9.1 van het BRP-contract door de CREG goedgekeurd op 20 mei 2021.

Download het document (pdf, 434 kB)

Datum van goedkeuring

20 mei 2021

Referentie

Beslissing(B)2204/2

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Flexibiliteit

Print Contact