Samenvatting

Op 12 februari 2021 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG ingediend.

De wijzigingen betreffen de toevoeging van een begrenzing van de capaciteitsvolumes die aangekocht zouden worden binnen de “per-CCTU”-veiling. Deze begrenzing is variabel en kan op verzoek van de CREG of op verzoek van Elia, geactualiseerd worden aan de marktsituatie.

Op 22 april 2021 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 366.45 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2210

Bijlage(n)