Beslissing over de aanvraag van de N.V. SEAMADE voor toekenning van groenestroom-certificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens GMA1, GMA2, GMA3, GMA4, GMB1, GMB2, GMB3, GMB4, GMC1, GMC2, GMC3, GMC4, GMC5, GMD1, GMD2, GMD3, GMD4, GMD5, GME1, GME2, GME3, GME4, GME5, GMF1, GMF2, GMF3, GMF4, GMF5, GSA1, GSA2, GSA3, GSA4, GSA5, GSB1, GSB2, GSB3, GSB4, GSB5, GSC1, GSC2, GSC3, GSC4, GSC5, GSD1, GSD2, GSD3, GSD4, GSD5, GSE1, GSE2, GSE3, GSE4, GSE5, GSF1, GSF2, GSF3, GSF4 en GSF5

Samenvatting

De CREG ontving in december 2020 de aanvragen van de N.V. SEAMADE voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens in de domeinconcessies van Seastar en Mermaid. Met haar beslissing (B)2211 keurt de CREG deze aanvragen goed.

Download het document (pdf, 524 kB)

Datum van goedkeuring

25 maart 2021

Referentie

Beslissing(B)2211

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact