Samenvatting

De CREG keurt het voorstel van Elia van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (“T&C VSP”) voor de contractuele periode 2022 goed.

Dit voorstel van T&C VSP voor de contractuele periode 2022 betreft het behoud van de bestaande T&C VSP met één jaar. Elia stelt een grondige herevaluatie van deze T&C VSP in het vooruitzicht voor de contractuele periodes vanaf 2023. Sinds 2021 betreft dit een verplichte dienst voor de meeste elektriciteitsproductie-eenheden gekoppeld aan het transmissienet. Technische eenheden die niet verplicht zijn om deze ondersteunende dienst aan te bieden kunnen dit wel op vrijwillige basis doen. Vrijwillige deelname geldt ook voor verbruikseenheden, DSBs, GDSBs en distributienet-gekoppelde eenheden.

Download het document (pdf, 387.01 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2228

Bijlage(n)