Samenvatting

Met haar beslissing (B)2237/2 heeft de CREG de formele vereisten voor een verzoek om afwijking van de intermediaire maximumprijs geactualiseerd in overeenstemming met art. 21, § 2 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Op vraag van de markt, werd een Excel-versie van de formele vereisten gepubliceerd.

This decision is also available in English

Download het document (pdf, 290.69 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2237/2