Samenvatting

De CREG ontving, in november 2020, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek in de Core regio. Na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, besliste de CREG de methodologie vast te stellen na het invoeren van een aantal wijzigingen.

Download het document (pdf, 348.31 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2241

Bijlage(n)

Thema's