Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor wijzigingen aan de gemeenschappelijke capaciteitsberekenings-methodologie

Samenvatting

De CREG ontving, in november 2020, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek in de Core regio. Na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, besliste de CREG de methodologie vast te stellen na het invoeren van een aantal wijzigingen.

Download het document (pdf, 356 kB)

Datum van goedkeuring

10 juni 2021

Referentie

Beslissing(B)2241

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact