Samenvatting

In het kader van de uitwerking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme en met toepassing van artikel 7undecies, § 11, van de elektriciteitswet, heeft de CREG op 20 augustus 2021 een beslissing genomen met betrekking tot het verzoek tot goedkeuring van het voorstel van het standaard capaciteitscontract ingediend door Elia Transmission Belgium (Elia).

De CREG heeft beslist tot goedkeuring van het voorstel van standaard capaciteitscontract, op voorwaarde dat Elia er de noodzakelijke door de CREG gevraagde wijzigingen aanbrengt en tevens zo veel mogelijk rekening houdt met de voorgestelde redactionele wijzigingen.

Elia beschikt over 10 werkdagen om haar voorstel aan te passen en aan de CREG over te maken teneinde de CREG toe te laten na te gaan of de gevraagde wijzigingen weldegelijk zijn doorgevoerd. De publicatie van het standaard capaciteitscontract op de website van Elia zal dan mogelijk zijn na het nazicht door de CREG, volgens de voorwaarden opgenomen in haar beslissing.

Download het document (pdf, 554.76 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2245