Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 21,34 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Download het document (pdf, 306 kB)

Datum van goedkeuring

01 juli 2021

Referentie

Beslissing(B)2248

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact