Samenvatting

Met haar beslissing (B)2250 keurt de CREG het voorstel goed van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de elektriciteitsbeurzen actief in België (de NEMO’s) voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling in 2021 met toepassing van artikel 76 van verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (de CACM-verordening). De bijdrage die effectief aan de NEMO’s zal verschuldigd zijn in 2021 zal het voorwerp uitmaken van een verslag van Elia en een beslissing van de CREG in 2022.

Download het document (pdf, 378.92 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2250

Thema's