Beslissing over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, C1, C2, D1, F, G en H1 van het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma

Samenvatting

Fluxys Belgium heeft in samenspraak met de CREG en de marktspelers een nieuwe commerciële aanpak ontwikkeld voor haar opslagdiensten waarbij heel sterk wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de markt.

Het dienstenaanbod wordt sterk verbeterd met een nieuw vereenvoudigd en geoptimaliseerd SBU-product, de introductie van nieuwe verkoopmechanismen en het aanbieden van onderbreekbare opslagdiensten. Bijkomend wordt de facturatieprocedure voor volumeoverschrijdingen aangepast en een nieuwe startdatum van het opslagjaar ingevoerd.

Download het document (pdf, 713 kB)

Datum van goedkeuring

16 juli 2021

Referentie

Beslissing(B)2258

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Opslag aardgas

Print Contact