Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 6de periode (14.12.2021 – 13.12.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 19,56 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2021 tot met 13 december 2022.

Download het document (pdf, 307 kB)

Datum van goedkeuring

20 augustus 2021

Referentie

Beslissing(B)2264

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact