Samenvatting

De CREG keurde op 20 augustus de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

Dit voorstel tot wijziging heeft betrekking op de integratie van de interconnectiepunten Eynatten 1 en 2 in het nieuwe virtuele interconnectiepunt VIP THE-ZTP. Op vraag van de netgebruikers introduceert Fluxys Belgium de additionele shipper code dienst waardoor netgebruikers de mogelijkheid krijgen om data betreffende biomethaan te onderscheiden van conventioneel aardgas.

De goedgekeurde wijzigingen van belangrijkste voorwaarden treden in werking zodra ze gepubliceerd zijn op de website van Fluxys Belgium. Fluxys Belgium deelt mee dat de Duitse netbeheerders de ingebruikname van het VIP THE-ZTP, aanvankelijk gepland op 01 januari 2022, zoals ook aangekondigd in de marktconsultatie, hebben uitgesteld naar 01 april 2022.

Download het document (pdf, 482.67 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2270

Bijlage(n)