Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (03.12.2021 -02.12.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Mermaid

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 32,59 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 december 2021 tot met 2 december 2022.

Download het document (pdf, 285 kB)

Datum van goedkeuring

16 september 2021

Referentie

Beslissing(B)2272

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact