Samenvatting

Op 11 oktober 2021 heeft Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring ingediend bij de CREG van het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG terminal van Zeebrugge en het gewijzigde LNG terminalling programma.

De voornaamste aanpassingen aan de gereguleerde documenten hebben betrekking op de introductie van de nieuwe dienst van BioLNG liquefactie, de hernoeming van de virtuele liquefactiedienst in backhaul liquefactiedienst en de introductie van de mogelijkheid om de gereguleerde diensten via veilingen te verkopen.

In haar beslissing van 21 oktober 2021 heeft de CREG de documenten goedgekeurd.

Download het document (pdf, 413.54 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2290

Thema's