Samenvatting

Per beslissing van 9 december 2021 keurde de CREG het verzoek tot vrijstelling van Elia goed van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automatische activering.

Download het document (pdf, 307.25 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2299

Bijlage(n)