Samenvatting

Deze beslissing is genomen met toepassing van artikel 19(1) van de Europese verordening 2019/943 die de nationale reguleringsinstanties belast met de goedkeuring van de procedure voor de toewijzing van de congestie-inkomsten geïnd door de transmissienetbeheerders. De congestie-inkomsten moeten prioritair worden toegekend aan de prioritaire doelstellingen opgesomd in artikel 19(2) van deze verordening mits naleving van een methodologie voorgelegd door Entso-E en goedgekeurd door ACER. De CREG stelt vast dat Elia deze methodologie heeft nageleefd en dat het geraamde bedrag van congestie-inkomsten voor 2022 beduidend lager ligt dan de bedragen die aan de prioritaire doelstellingen zullen worden toegekend.

Download het document (pdf, 357.41 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2306