Samenvatting

Met toepassing van artikel 61(3) van de Europese netcode RfG hoeven bestaande elektriciteitsproductie-eenheden van het type D met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV niet te voldoen aan het principe van substantiële modernisering en dit vanaf 28 oktober 2021, de dag van indiening van het afwijkingsverzoek door Elia, tot de datum waarop de CREG hierover haar beslissing ten gronde heeft genomen.

Download het document (pdf, 299.25 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2308

Bijlage(n)

Thema's