Samenvatting

De CREG keurde op 3 februari 2022 de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, toegangsreglement en vervoersprogramma) goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

Dit voorstel tot wijziging heeft betrekking op het mogelijk maken van de injectie van waterstof (H2) in het aardgasnet, en het afstemmen van de H/L-conversiedienst op het lopende programma omschakeling van L-gas klanten naar H-gas, samen met een aantal technische wijzigingen.

De goedgekeurde wijzigingen treden in werking zodra ze gepubliceerd zijn op de website van Fluxys Belgium.

Download het document (pdf, 531.97 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2331

Bijlage(n)