Samenvatting

De CREG keurde op 17 februari 2022 de aanvraag van Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aansluitingscontract – eindafnemer, goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

De wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de kwaliteitsspecificaties om de injectie van waterstof in het aardgasvervoersnet mogelijk te maken en het mogelijk maken voor de eindafnemer om te beschikken over informatie betreffende de door zijn bevrachter onderschreven exitcapaciteit. De goedgekeurde wijzigingen treden in werking van zodra gepubliceerd op de website van Fluxys Belgium.

Download het document (pdf, 387.1 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2332

Bijlage(n)