Samenvatting

Op 30 september 2021 heeft de CREG per elektronische brief van Elia het voorstel tot wijziging van de methodologieën en voorwaarden die zijn opgenomen in de operationele overeenkomsten voor LFC-blokken ter goedkeuring ontvangen. Op 10 februari 2022 heeft de CREG besloten om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren. Ze herhaalt wel enkele opmerkingen met de vraag aan Elia om hier gevolg aan te geven. Ook formuleert de CREG de nodige aanpassingen met als doel de publicaties van de overeenkomst in de verschillende talen consistent te maken.

Download het document (pdf, 362.99 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2344

Bijlage(n)