Samenvatting

Conform artikel 92, § 1 van de programmawet van 27 december 2021 bepaalt de CREG in deze beslissing de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop van federale groenestroomcertificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische reserve en CRM voor de jaren 2020 en 2021.

Download het document (pdf, 359.54 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2389