Samenvatting

De voornaamste aanpassingen aan de LNG gereguleerde documenten hebben betrekking op een verhoging van de residuele opslagcapaciteit en een verlenging van de onderschrijvingsperiode, het toevoegen van maatregelen voor “threat to heel” situaties, het verhogen van het aantal slots voor het laden van LNG trucks dat kan worden aangeboden, een wijziging van de factureringsprocedure voor het laden van LNG trucks, de herziening van het indicatieve aanmeerplan om meer LNG slots te kunnen aanbieden, het commercialiseren van niet-gebruikte LNG-diensten en de toewijzing van dagelijkse opslag- en uitzendcapaciteit op een “first committed, first served” basis.

Download het document (pdf, 425.02 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2403

Thema's