Samenvatting

De CREG keurde op 16 juni 2022 de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (toegangsreglement en vervoersprogramma) goed.

Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen. In het kader van de bevoorradingszekerheid, de huidige Europese energiecrisis en om de aardgasbevoorrading via LNG naar de Europese markten te vergemakkelijken, stelt Fluxys Belgium voor om de onderschrijving en de toewijzing van de ingangsdiensten vanuit de Duinkerke LNG Terminal te wijzigen. Het voorstel heeft tot doel het mogelijk te maken dat de netgebruikers die nieuw onderschreven uitzendcapaciteit op de Duinkerke LNG Terminal boeken, gelijktijdig ingangsdiensten op het entry/exit vervoersnet van Fluxys Belgium kunnen verwerven. De goedgekeurde wijzigingen van belangrijkste voorwaarden treden in werking zodra ze gepubliceerd zijn op de website van Fluxys Belgium.

Download het document (pdf, 460.91 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2419

Bijlage(n)