Samenvatting

In overeenstemming met de van toepassing zijnde tariefmethodologie heeft Fluxys Belgium haar tariefverslag ingediend op 28 juni 2020. Aangezien dit verslag door de CREG werd verworpen, heeft Fluxys Belgium een aangepast verslag ingediend op 8 juni 2020 dat de CREG heeft goedgekeurd op 2 juli 2020. Daarnaast heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2019 resulteerde in een netto afname van 22.363.850 € van de regularisatierekening van de vervoeractiviteit, waarvan het saldo 370.921.652 € bedroeg op 31 december 2019 en een toename van 15.455.714 € van de regularisatierekening van de opslagactiviteit, waarvan het saldo 32.402.647 € bedroeg op 31 december 2019.

Download het document (pdf, 369.72 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)656G/44