Samenvatting

Op 8 juli 2021 heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2020 resulteerde in een netto afname van € 70.901.111 van de regularisatierekening van de vervoeractiviteit, waarvan het saldo € 300.020.541 bedroeg op 31 december 2020 en een toename van € 12.827.172 van de regularisatierekening van de opslagactiviteit, waarvan het saldo € 45.252.923 bedroeg op 31 december 2020. Door teruggave van een groot deel van de regularisatierekening heeft de CREG evenwel een tariefdaling van 30 % kunnen realiseren ten gunste van opslaggebruikers vanaf 1 juli 2021 en dit in een competitieve omgeving.

Download het document (pdf, 396.95 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)656G/45