Samenvatting

De CREG heeft beslist dat de toepassing van de tarieven door Fluxys Belgium in 2021 resulteerde in een netto afname van € 49.980.625 van de regularisatierekening van de vervoeractiviteit, waarvan het saldo € 250.039.916 bedroeg op 31 december 2021 en een toename van € 7.712.675 van de regularisatierekening van de opslagactiviteit, waarvan het saldo € 52.965.598 bedroeg op 31 december 2021. Door teruggave van een groot deel van de regularisatierekening van de vervoeractiviteit heeft de CREG een tariefdaling van 10 % kunnen realiseren ten gunste van vervoersnetgebruikers vanaf 1 juli 2022.

Download het document (pdf, 360.04 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)656G/47