Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

Samenvatting

Na een marktbevraging in juli 2017 hebben Fluxys Belgium en Balancys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 27 oktober 2017 heeft de CREG het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing van 0,005 €/MWh teruggebracht op 0 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Download het document (pdf, 528 kB)

Datum van goedkeuring

27 oktober 2017

Referentie

Beslissing(B)656G/35

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact