Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

Samenvatting

Na een marktbevraging van 19 augustus tot 6 september 2019 hebben Fluxys Belgium en Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. De CREG heeft het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing van 0 €/MWh herleid tot -0,004 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Download het document (pdf, 329 kB)

Datum van goedkeuring

25 oktober 2019

Referentie

Beslissing(B)656G/42

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie aardgas, Tarieven aardgas, Transport aardgas

Print Contact