Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door Fluxys Belgium nv met betrekking tot het boekjaar 2020

Samenvatting

Op 8 juli 2021 heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2020 resulteerde in een netto afname van € 70.901.111 van de regularisatierekening van de vervoeractiviteit, waarvan het saldo € 300.020.541 bedroeg op 31 december 2020 en een toename van € 12.827.172 van de regularisatierekening van de opslagactiviteit, waarvan het saldo € 45.252.923 bedroeg op 31 december 2020. Door teruggave van een groot deel van de regularisatierekening heeft de CREG evenwel een tariefdaling van 30 % kunnen realiseren ten gunste van opslaggebruikers vanaf 1 juli 2021 en dit in een competitieve omgeving.

Download het document (pdf, 406 kB)

Datum van goedkeuring

08 juli 2021

Referentie

Beslissing(B)656G/45

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas

Print Contact