Samenvatting

Op 8 juli 2021 heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2020 resulteerde in een netto afname van € 3.262.194 van de regularisatierekening IRR van de terminalling activiteit, waarvan het saldo € 68.442.662 bedroeg op 31 december 2020.

Download het document (pdf, 344.81 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)657G/22