Samenvatting

Op 12 mei 2022 heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2021 resulteerde in een netto stijging van € 12.832.543 van de regularisatierekening IRR van de terminalling activiteit, waarvan het saldo € 71.275.204 bedroeg op 31 december 2021.

Download het document (pdf, 307.07 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)657G/24