Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de NV FLUXYS LNG voor het exploitatiejaar 2016

Samenvatting

De CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2016 leidt tot een nettobeweging van de regularisatierekening van € 8.873.097 waarvan het saldo € 66.168.587 bedraagt op 31 december 2016. Er dient te worden opgemerkt dat het meerjarentariefvoorstel een evolutie van de gebudgetteerde regularisatierekening een behoefte van meer dan € 66 miljoen vertoont om de toegelaten billijke marge over de tariefperiode te bereiken. Bijgevolg vertoont de regularisatierekening op 31 december 2016 in feite geen debetsaldo maar een creditsaldo.

Download het document (pdf, 403 kB)

Datum van goedkeuring

27 april 2017

Referentie

Beslissing(B)657G/13

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, LNG

Print Contact