Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de NV FLUXYS LNG voor het exploitatiejaar 2017

Samenvatting

De tariefmethodologie voor de LNG-terminal voorziet dat de beheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De CREG keurde de niet-vertrouwelijke versie goed van de beslissing waarmee zij het ingediende, aangepaste tariefverslag 2017 goedkeurde van Fluxys LNG.

Download het document (pdf, 642 kB)

Datum van goedkeuring

12 juli 2018

Referentie

Beslissing(B)657G/14

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie aardgas, LNG

Print Contact