Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van FLUXYS LNG nv voor het gebruik van de LNG-zeeterminal van Zeebrugge

Samenvatting

De CREG heeft het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG goedgekeurd.

Dit geactualiseerde tariefvoorstel was ingediend om:

  • het definitieve investeringsbedrag voor de tweede steiger te bevestigen;
  • een meer gevorderde raming van het investeringsbudget voor de uitbreiding die nodig is voor het verlenen van “transshipment-diensten”, namelijk de 5de opslagtank en de bijkomende compressoren, te geven;
  • tarieven in te voeren voor de nieuwe diensten inzake "small-scale berthing right" en "residual storage"; en
  • de financiële parameters te actualiseren zoals de CREG in haar beslissing tot goedkeuring van de tarieven in 2014 had gevraagd.

In dit geactualiseerd tariefvoorstel werd voorgesteld om de tarieven voor bestaande diensten ongewijzigd te laten ten opzichte van de tarieven die de CREG op 2 oktober 2014 had goedgekeurd, met uitzondering van de verlaging van het tarief voor de goedkeuring van LNG-tankwagens en de verlaging van het laadtarief voor LNG-tankwagens indien deze tijdens het jaarlijkse onderschrijvingsvenster zijn onderschreven.

De CREG vraagt Fluxys LNG om ten laatste zes maanden na de indienststelling van de vijfde tank (die op 1 april 2019 is voorzien) een nieuw tariefvoorstel in te dienen. 

Download het document (pdf, 636 kB)

Datum van goedkeuring

28 juni 2018

Referentie

Beslissing(B)657G/15

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, LNG

Print Contact