Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Fluxys LNG voor het exploitatiejaar 2019

Samenvatting

In overeenstemming met de van toepassing zijnde tariefmethodologie heeft Fluxys LNG haar tariefverslag ingediend op 28 februari 2020. Aangezien dit verslag door de CREG werd verworpen, heeft Fluxys LNG een aangepast verslag ingediend op 8 juni 2020 dat de CREG heeft goedgekeurd op 25 juni 2020. Daarnaast heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2019 resulteerde in een netto afname van – 27.918.025€ van de regularisatierekening IRR van de terminalling activiteit, waarvan het saldo 71.704.855 € bedroeg op 31 december 2019.

Download het document (pdf, 345 kB)

Datum van goedkeuring

25 juni 2020

Referentie

Beslissing(B)657G/18

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, LNG

Print Contact