Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

Samenvatting

Gelet op het geactualiseerd tariefvoorstel dat Fluxys LNG op 11 juni 2020 heeft ingediend ter goedkeuring van de CREG, heeft de CREG op 9 juli 2020 beslist de nieuwe tarieven voor de nieuwe diensten van “extra uitzendcapaciteit” en “lossen van LNG in het kader van een afzonderlijk aanmeerrecht”, alsook het finale investeringsbedrag voor de bouw van een vijfde opslagtank en compressoren die verband houden met de transshipment diensten.

Download het document (pdf, 428 kB)

Datum van goedkeuring

09 juli 2020

Referentie

Beslissing(B)657G/19

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, LNG

Print Contact