Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

Samenvatting

Op 25 februari 2021 heeft de CREG beslist het tarief te bevestigen voor de afzonderlijke uitzendcapaciteit na de invoering van een investering in bijkomende afzonderlijke uitzendcapaciteit. De CREG heeft eveneens het bedrag goedgekeurd en het rendement dat aan deze investering wordt toegekend dat de installatie omvat van drie nieuwe Open Rack Vaporisers (ORV's) en installaties die nodig zijn om deze drie ORV's te exploiteren.

Download het document (pdf, 662 kB)

Datum van goedkeuring

25 februari 2021

Referentie

Beslissing(B)657G/21

Verwante publicaties

Thema's

LNG

Print Contact