Samenvatting

De tariefmethodologie voor transmissie van elektriciteit voorziet dat Elia elk jaar een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. Via een procedure van overleg en eventuele aanpassing van het tariefverslag komt de CREG tot een goed afgewogen beslissing, in het belang van de netverbruikers.

Omdat zij bij haar onderzoek kruissubsidiƫring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten heeft vastgesteld, wijst de CREG in haar beslissing het aangepaste tariefverslag van Elia over het exploitatiejaar 2016 af. De CREG legt in dergelijk geval het regulatoir exploitatiesaldo zelf vast.

Zoals de tariefmethodologie voorziet, wordt het gecumuleerd regulatoir saldo overgedragen naar de tariefberekening van de volgende regulatoire periode (2020-2023).

Download het document (pdf, 1.84 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/44