Samenvatting

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2018 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019, en dit voornamelijk met het oog op het bevorderen van de adequaatheid van aanbod en vraag.

Download het document (pdf, 980.23 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/45