Samenvatting

In het kader van de tariefmethodologie die op 1 januari 2016 in werking trad, hangt een significant deel van de vergoeding van Elia af van het feit of een aantal doelstellingen zijn behaald die de CREG in de loop van de regulatoire periode vastlegt.

Na een openbare raadpleging besliste de CREG over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.

Download het document (pdf, 1.62 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/46