Samenvatting

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de beheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De CREG keurde de niet-vertrouwelijke versie goed van de beslissing waarmee zij het ingediende, aangepaste tariefverslag 2017 goedkeurde van Elia.

Download het document (pdf, 1.11 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/51