Samenvatting

De CREG beslist om het door Elia voorgelegde lastenboek met het oog op de organisatie van een offerteaanvraag om een externe auditor aan te duiden die een audit zal uitvoeren van de door Elia uitgeoefende opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht goed te keuren.

Download het document (pdf, 381.21 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/54