Samenvatting

De tariefmethodologie 2020-2023 voor de transmissie van elektriciteit voorziet een aantal stimulansen die de prestaties van de netbeheerder moeten verbeteren. De CREG bepaalt hiervan de modaliteiten, met name de berekeningswijze van de gebruikte indicatoren en de wijze waarop doelstellingen worden bepaald. Dit gebeurt na overleg met de marktactoren en vóór het indienen van het tariefvoorstel.

De CREG heeft haar beslissing genomen over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren.

Download het document (pdf, 2.35 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/55