Samenvatting

De CREG keurt het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel over het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting van de strategische reserve goed.

De CREG herinnert Elia er bovendien aan dat een belangrijke aanpassing van het budget een voorafgaande goedkeuring van de CREG vereist (paragraaf 22).

Download het document (pdf, 441.88 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/59