Samenvatting

Overeenkomstig artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie 2020-2023 heeft de CREG een beslissing genomen over het voorstel van update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2020-2023.

Elia heeft 28 projectvoorstellen ingediend: 18 projecten werden al goedgekeurd door de CREG in haar beslissing over de vorige versie van het plan en 10 zijn nieuwe projecten. De CREG heeft beslist om 26 projecten te steunen, waarvan 6 gedeeltelijk.

Elia heeft de mogelijkheid om elk jaar van de regulatoire periode, uiterlijk op 1 juli, een nieuwe versie van haar plan in te dienen.

Download het document (pdf, 953.17 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/74

Bijlage(n)