Samenvatting

Met haar beslissing (B)658E/77 keurt de CREG het geactualiseerd tariefvoorstel van Elia goed dat de parameter alpha van het tarief ter compensatie van het onevenwicht wijzigt.

Deze parameter alpha wil het tarief ter compensatie van het onevenwicht verhogen in geval van aanzienlijke onevenwichten om de evenwichtsverantwoordelijken (of “BRP”) aan te zetten om meer inspanningen te leveren om hun portefeuille te balanceren. In de huidige context van zeer hoge elektriciteitsprijzen zijn die hoge prijzen op zich al een grote stimulans voor de BRP, zonder dat de alpha nodig is. Het voorstel van Elia, ondersteund door het merendeel van de markspelers, komt neer op het verkleinen van de impact van de parameter alpha in geval van hoge onevenwichtsprijzen.

De CREG keurt dit voorstel goed, hoewel zij twijfels uit over de efficiëntie van de parameter alpha in welke vorm dan ook. De CREG vermeldt ook dat op termijn elke bijkomende component die aan het tarief ter compensatie van het onevenwicht wordt toegevoegd, op grond van de Europese regelgeving, niet in een tariefvoorstel maar in de bepalingen en voorwaarden voor de evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP) zal moeten worden beschreven. De nieuwe parameter alpha zal op 14 februari 2022 in werking treden.

Download het document (pdf, 506.23 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/77