Samenvatting

Per beslissing van 30 november 2022 keurt de CREG het voorstel van Elia goed om de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen vanaf 1 januari 2023 te wijzigen.

Download het document (pdf, 438.61 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/82