Beslissing over de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie

Samenvatting

In het kader van de tariefmethodologie die op 1 januari 2016 in werking trad, hangt een significant deel van de vergoeding van Elia voortaan af van het behalen van een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode vastlegt. In deze beslissing van de CREG leest u de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone. Over deze beslissing werd een openbare raadpleging georganiseerd.

 

Download het document (pdf, 3096 kB)

Datum van goedkeuring

22 december 2016

Referentie

Beslissing(B)658E/39

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact