Beslissing over de doelen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Samenvatting

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2019 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019, en dit voornamelijk met het oog op het bevorderen van de adequaatheid van aanbod en vraag.

Download het document (pdf, 565 kB)

Datum van goedkeuring

28 juni 2018

Referentie

Beslissing(B)658E/52

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact